Pazīmes tam, ka jūs attiecībās izmanto

Lai arī šajā lapā galvenokārt runāts par to, kā notiek manipulācijas ar cilvēku masām, protams, šie paņēmieni tiek izmantoti arī starp indivīdiemTad, kad viens attiecībās grib ne tikai dominēt, bet sevi otram pārlieku uzspiest.  Mērķis tam- realizēt savu varu un kontroli pār otru, panākt bezierunu paklausību.

Marijas Bogdanos rakstā “Signs of emotional abuse” minētas vairākas pazīmes, kuras konstatējot vajadzētu saprast, ka attiecībās nav gluži viss kārtībā.  Realitātē tas viss droši vien nebūs pilnā komplektā un nebūs tā skaidri redzams no attiecību pirmās dienas.  Raksta tulkojums:

Emocionālā vardarbība ir nenotverama. Atšķirība no fiziskās vardarbības cilvēki, kas to pielieto un kas no tās cieš, var pat neapzināties, ka tā ir vardarbība.

Bet tā ir kaitīgāka nekā fiziskās vardarbība, jo tā ietekmē to, ko par sevi domājam. Tā sakropļo mūsu priekšstatus par sevi, jo mēs ļaujam, ka mūs definē nepatiesība. Emocionāla vardarbība var būt vecāku un bērnu, dzīvesbiedru, draugu un radu starpā. (..).

Lai saprastu, vai tu kādu emocionāli aizskar vai arī tā izturas pret tevi, atbildi uz šiem jautājumiem:

  1. Pazemošana, degradēšana, tiesāšana, kritizēšana, noliegšana.

 – Vai kāds tevi izsmej un noniecina citu klātbūtnē?

– Vai tevi kaitina, izturas sarkastiski ar mērķi tevi noniecināt un degradēt?

– Kad tu iebilsti, tad pasaka  “tas ir tikai joks” un iesaka tik jūtīgi visu neuztvert.

– Vai tev saka, ka tavas sajūtas un viedoklis nav pareizi?

– Vai kāds regulāri izsmej, noraida, ignorē tavas domas, viedokli, ierosinājumus un sajūtas?

  1. Dominēšana, kontrole un kauns.

– Vai tevi ir sajūta, ka pret tevi izturas kā pret bērnu?

– Vai tev bieži aizrāda, jo tava uzvedība ir “neadekvāta”?

– Vai tev ir sajūta, ka jālūdz atļauja pirms kaut kur iet un, pat pieņemot nenozīmīgus lēmumus?

– Vai tiek kontrolēti tavi izdevumi?

– Vai pret tevi izturas kā pret padoto?

– Vai šis cilvēks tev liek justies tā, ka taisnība ir tikai viņam?

Vai tev ik pa laikam atgādina par taviem trūkumiem?

– Vai tiek noniecināti tavi centieni, sasniegumi, plāni un pat tas, kas tu esi?

– Vai pret tevi vērš neapmierinošus, noraidošus, nicinošus, pazemojošus skatienus, komentārus, izturēšanos?

  1. Apvainošana, triviālas un neadekvātas prasības, savu trūkumu noliegšana.

– Vai tevi apvaino par kaut ko izdomātu- kad labi zini, ka tā nav patiesība?

– Vai viņš/a nav spējīga pasmieties par sevi?

– Vai viņš/a paliek pārak jūtīga/s, kad citi par viņu pajoko vai izsaka necienīgus komentātus?

– Vai viņam/i ir problēma atvainoties?

– Vai viņš/a rod attaisnojumus savām neizarībām un vaino citus vai apstākļus savās kļūdās?

– Vai tevi apsaukā un “piekarina birku“?

– Vai tevi apvaino par savām problēmām un nelaimi? (..)

  1. Emocionāla distancēšanās, “klusuma terapija”, izolācija, pamešana.

– Vai viņa/š ir sabozies, nevelta uzmanību tad, kad tas nepieciešams?

– Vai netiek ņemtas vērā tavas pamatvajadzības un pamešana novārtā tiek lietots kā soda veids?

– Vai viņš/a izliekas par upuri, noveļ vainu uz tevi, tā vietā , lai uzņemtos atbildību par paša darbībām un attieksmi?

 – Vai viņai/m neinteresē un nerūp, kā tu jūties?

– Vai viņš/a neizrāda empātiju un neuzdod jautājumus, kuri palīdzētu saprast situāciju?

  1. Atkarība, piesaistīšana.

– Vai pret tevi  izturas nevis kā pret neatkarīgu personu, bet gan kā kāda cita sastāvdaļu?

– Par maz diskrētuma – par tevi tiek izpausta citiem tāda informācija, ko tu nevēlies?

– Vai tavas vēlmes netiek ņemtas vērā un tev jādara tas, kas viņam/i liekas, ka ir tev labākais?

– Vai no tevis pieprasa nemitīgu kontaktēšanos un nav attīstīts veselīga atbalsta sistēma ar savējiem?”

Tas, ko varu piebilst- jā, daudzas no šīm lietām notiek arī darba kolektīvos. Protams, priekšnieka izturēšanās pret padoto kā pret padoto ir saprotama, taču daudzas šīs pazīmes kaut kā ļoti atgādina mobingu.

Advertisements

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: