Bailes

Populāri un efektīvi ir manipulēt ar cilvēku bailēm – iezīmējot kādu hipotētiski iespējamo slikto alternatīvu, ja kaut kas tiks vai netiks izdarīts.  Tas notiek, izmantojot vienpusīgu informācijas pasniegšanu. Piemēram, ja nevēlēsiet par konkrēto partiju, viņu iesāktie labie darbi tika pamesti nepadarīti un valstī turpināsies ekonomiskā lejupslīde. Draudi, protams, nepamatoti, jo darbus var turpināt arī citi. Sektas piesaista cilvēkus, solot glābiņu pasaules gala laikā, kas pavisam “drīz būs”.  Piedāvājot preces, var draudēt, ka šī ir pēdējā iespēja iegādāties tās vai iegādāties tās tik lēti – bet tā var būt melīga steidzināšana. Nereti TV reklāmas lieto iebiedēšanu – saslimsi ar gripu, ja nepirksi konkrētās zāles; un ja vēl šī reklāma parādās, kad plašsaziņas līdzekļus pārpludina, ka it kā sākusies gripas epidēmija… Piemērs ir arī šī reklāma “Daisy Girl”.  Ir pat teiciens – “bailes pārdod”.

Angliski ir apzīmējums “fear mongering” – iespaidot cilvēku domas un darbību, izmantojot viņu bailes, tādējādi sasniedzot  kādu noteiktu mērķi.  Bailes nereti iesaista tie, kas pielieto tādus manipulācijas paņēmienus kā post hoc un slidenā nogāze. Runājot par iespējamām  sliktajām sekām, ja kaut kas netiks vai tiks izdarīts, tiek lietota arī iespējamo negatīvo seku pārspīlēšana un atkārtošana, tā padarot iespaida radīšanu efektīvāku. Pārspīlēt var izvēloties ne tik neitrālus vārdus, kā arī tādu paņēmienu kā straw man.

Bailes jo stiprākas ir tad, kad tās skar mums ko sevišķi vērtīgu- pašu vai mūsu tuvinieku dzīvību un veselību, labklājību. Tās saistītas ar instinktīvu vēlmi aizsargāt sevi un tuvākos. Kuru gan nesatrauks tik dzīvībai būtiskas lieta kā, piemēram, ūdens? Un tāpēc kāds var iestāstīt, ka pa krānu tek bezmaz inde un jāpērk viņu filtri- sīkāk kasjauns.lv rakstā  “Iedzīvotājus grib apmuļķot bezkauņas – ūdens filtru tirgoņi.”

Efektīvi ir izmantot kādas sabiedrības  vai tās daļas pozitīvos vai negatīvos aizspriedumus, t.i. lietas, kas zināmā mērā tiek uztvertas kā sliktas vai labas, bez īpašas aizdomāšanās:

  • “svētās govis” – tās var būt gan ar ekonomiku saistītas (piem.privātīpašums), politiskas – Augstākā tiesa, himna, demokrātija u.c., reliģiskas – pāvests, Svētie Raksti u.c., kā arī sociālas- bērni, kāzas, ģimene, bēres, izglītība, kultūrvēsturiskas vērtības u.c. Protams, svarīgi atsaukties uz tām vērtībām, kas tieši konkrētajā vietā un  laikā ir aktuālas, piemēram, “Tā kā ir 21.gadsimts…”
  • “tabu”: ekonomiskie – inflācija, bezdarbs, krīze u.c., politiskie – nodokļu celšana, slikta veselības aprūpe, verdzība u.c., sociāli – korupcija, noziedzība, pašnāvības u.c. (piemēram- var lietot tādu iebiedēšanu: ja kāda iela tiks pārvērsta par gājēju ielu, pilsētā sāksies milzīgi sastrēgumi).

Protams, ir jāzina un jāizpēta iespaidojamās auditorijas vai indivīda vērtības un problēmas, lai ņemtu talkā tieši tai būtiskāko. Cilvēkam, kuram nav bērnu un tos neplāno, nesatrauks problēma, kas saistīta ar lielajām rindām uz bērnudārziem.

Vēl var runāt par mākslīgi radītu ārējā ienaidnieka tēlu, lai kāds cilvēks vai grupa attaisnotu savu darbību derīgumu sabiedrības labā, vēl jo vairāk, ja tas tiek darīts par nodokļu maksātāju naudu. Piemēram, lai stāstītu, cik nepieciešama ir armija un kāpēc vajadzīgi dārgi bruņojuma iepirkumi, jāstāsta par bīstamām kaimiņzemju aktivitātēm, par mūsdienu kariem vispār, lai radītu sajūtu, ka kaut kas tāds var notikt arī pie mums. “…padomju laiku karikatūra no žurnāla “Krokodil”. Tur amerikāņu ģenerālis rāda no skata pamuļķim, amerikāņu pilsonim ar pirkstu kaut kur gaisā un saka: “Skaties – tur ir padomju draudi!” Bet pats pa to laiku izņem no muti pavērušā muļķīša kabatas naudas maku”. ((“Manipulēšana ar masu apziņu” – fragments no Vadima Deružinska grāmatas “Sazvērestības teorija”, 1. nodaļa) Raksts publicēts LFFB mājaslapā, turpat rakstīts “: ..“deficīts” tiek radīts specifiskajā politisko ideju tirgū: Bušs ceļ reitingu, “konsolidējot nāciju cīņā pret pasaules terorismu”, Miloševičs – “pret separātistu terorismu, kas saceļas pret ideju, radīt Lielserbiju”, Kastro – “pret ASV terorismu”.  Tālāk: “Varu, paredzēt, ja pēkšņi uz Zemes kaut kādā mistiskā veidā atrisināsies visi konflikti un iestāsies vispārējās mīlestības ēra, tad tieši tāpat mums ar pirkstu sāks rādīt jau uz Marsu: no turienes nāk marsiešu draudi! – bet ar otru roku vilks laukā mūsu makus un “konsolidēs vēlētājus ap izpildvaru, lai atvairītu marsiešu draudus”.

Tas, ka negatīva informācija ātrāk izplatās, saistīts ar to, ka šajā informācijā ietverts kaut kas, kas skar cilvēkam būtiskas vērtības, ar viņa bailēm par ietekmi uz viņam būtiskajām lietām.

Manipulējot ar bailēm, var arī iepinot zināmu noslēpumainību, liekot nojaust, ka ir kaut kas būtisks, kas pamato viņa viedokļa pareizību, bet kaut kādu apsvērumu dēļ, viņš nevēlas to atklāt. Pamatot to var ar “valsts noslēpumu” vai kādām likuma normām, kas liedz šādu informāciju izpaust, it īpaši, ja tas ir publisks pasākums. Tiek izmantots arī  tāds psihotriks, kā “mājiens par augstākstāvošu grupu interesēm”.  Tā arī nepasakot konkrēti, kas tas par grupējumu.

Advertisements

2 responses to this post.

  1. […] būsiet pret eiro, klāsies jums vēl grūtāk.  Par baiļu un draudu izmantošanu vairāk lasiet šeit.  Runajot par nākotnes apdraudējumu, lai skanētu spēcīgāk, Ēlerte nepiemirst arī pieminēt […]

    Reply

  2. […] vadītajs, runājot par cilvēka dzīvību un pāšnāvībām, izvēlejies šo metodi – baiļu radīšana.  Tiek pausta doma, ka sabiedrības neiecietība noved pie homoseksuālu cilvēku pašnāvībām. […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: