Vienkāršošana

Tā var izpausties kā sarežģītas informācijas (idejas, problēmas, tēmas)  pasniegšana virsrakstu, lozungu vai citādā saīsinātā veidā. Arī izvairoties no svešvārdiem, terminiem, ko ne visi varētu zināt. Tas neapšaubāmi ir ērti, jo mūsdienās cilvēku aptver ļoti daudz informācijas un nav laika visu pārbaudīt un iedziļināties. Turklāt tas prasa arī lielāku piepūli un nereti arī zināmu izglītības līmeni. Vienkāršība noder, ja kaut kas jāpauž plašām tautas masām.  Kādas tēmas, idejas vienkāršota pasniegšana nederēs šaurākai publikai, kas tēmu labi pārzina.

Gustavs Lebons savā grāmatā “Pūļa psiholoģija” raksta “Lai būtu pūlim iedvestās idejas kādas būdamas, bet par valdošām viņas var kļūt tikai tad, ja viņas ietērptas viskategoriskākā un vienkāršākā formā. Tad idejas pārvēršas it kā par tēliem, un tikai tad pūlis spēj viņas saprast.” (14.lpp.) “Dažādu jēdzienu asociācija, kuriem tikai šķietama sakarība, un atsevišķu gadījumu tūlītēja ģeneralizēšana, tādas ir pūļa sapratnes raksturīgās pazīmes. Tā arvien mēdz argumentēt ļaudis, kas pūli prot valdīt, un tas ir vienīgais argumentācijas veids, kas var pūli iespaidot. Loģisku spriedumu sakarība pūlim pavisam nesaprotama.(..) Ne vienu vien reizi jābrīnās, cik lasot ir vājas tās runas, kurām bijis ārkārtīgs iespaids pūlī, kas tās dzirdējis” (..) Runātajs, atrazdamies ciešā sakarā ar pūli, prot uzburt tēlus, kas valdzina pūli. (..) divdesmit sējumi dažādu, pēc tam sacerētu runu daudzreiz nesniedz to, ko panākuši daži laimīgi teikumi, izsacīti vajadzīga brīdī un atstājuši iespaidu uz tiem, kurus runātājs gribēja pārliecināt.” (15.lpp.)

Jāņem vērā, ka saīsināti varianti vienai un tai pašai informācijai var būt ļoti dažādi, līdz ar to mums tiek pasniegta tikai viena, „pareizā” interpretācija, ievirzot mūsu domas par  to noteiktā gultnē. Un, ļoti iespējams, ka uzzinot par to visu detalizēti, mūsu domas būtu jau pavisam savādākas. Vienai un tai  pašai ziņai dažādos plašsaziņas līdzekļos mēdz būt dažādi virsraksti, un jārēķinās, ka lielajā informācija apjomā būs pietiekami daudz lasītāju, kas izlasīs tikai virsrakstu, tādējādi, uzverot ziņu vienkāršoti un, iespējams, tendenciozi.

Vienkāršošana saistīta ar stereotipiem (daudz cietusī latviešu tauta, visi musulmaņi ir teroristi utt) un tēmu par ģeneralizāciju.

Vienkāršojot kaut ko pozitīvā aspektā, var izvirzīties varoņi – mesija, dižais vadonis, gudrais politiķis, taisnīgais politiķis, cīnītājs par godīgumu, apvienojošais politiķis u.c. Atkarībā no tā, ko sabiedrība sagaida, t.i. viņiem parāda, pasaka to, ko viņi vēlas. Kā politiķi veido sev šādus tēlus? Piemēram, organizējot kampaņu pret tautas ienaidniekiem (“grēkāžiem”).  Kāds kas grib parādīt sevi kā godīgu un taisnīgu var atcelt no amata kādu savu nogrēkojušos padoto (kaut reāli viņš tiek pārcelts uz citu, tikpat labu amatu). Ne vienmēr šim padotajam jābūt kaut ko patiešām reāli izdarījušam, to visu var inscenēt – saorganizēt publikācijas, mītiņus, “vēstule no tautas” un tad seko atcelšana no amata. Savukārt, ja tas ir padotais, no kura patiešām vadītājs vēlas tikt vaļā, arī tas var tikt inscenēts, lai radītu iesapaidu ka atcelšana notikusi ne vadītāja subjektīvu iemeslu dēļ (vēlme iecelt amatā kādu paziņu, personīga nepatika utt.), bet tāpēc, ka tiek ņemtas vērā tautas intereses. Šādā gadījumā notiek ne tikai sabiedrības maldināšana, bet arī atceltā persona ir manipulāciju upuris.

Kā kādai politiķei izdevās kļūt par grēkāzi, lasiet šeit.

Par grēkāzi var sākt dēvēt arī kādu nacionālu, reliģisku vai sociālu grupu un piedēvēt tai vainu par lielāku daļu noteiktās sabiedrības nelaimju (korupcija, kādas slimības izplatība, pārapdzīvotība, atkarības u.c.). Piemēram, ebreji Nacistiskajā Vācijā. Pie mums – oligarhi. Tomēr skaidrs, ka parasti problēmām ir vairāk kā viens cēlonis, līdz ar to šāda pieeja ir virspusēja.

Ne vienmēr vienkāršošana tiek pielietota maldināšanas nolūkā, piemēram, lai mācītu skolēniem atsevišķus priekšmetus, to diez vai varēs izdarīt bez jebkādas vienkāršošanas. Kaut arī ar skolēniem, iespējams, kāds vēlas un var manipulēt.

Apzinoties cilvēku vēlmi parasti meklēt vienkāršu un vieglāku ceļu, to izmanto reklāmisti. Ja atceramies pirms vairākiem gadiem bankrotējušā SIA “Auseklītis” reklāmu: “Jums ir problēmas? Nieki!”.  Arī, ja apskatās reklāmas, kas sola notievēšanu, veselību utt.- akcents nereti būs uz to, cik to var izdarīt viegli, ātri, un galvenais – vienkārši.

Diena.lv publicētajā rakstā “10 cilvēku manipulācijas stratēģijas” ,  kura sagatavošanā izmantots ASV lingvista, filozofa, kognitīvo zinātņu speciālista un sabiedriskā aktīvista profesora Noama Čomska līdzīga nosaukuma darbs, kā viena no stratēģijām minēta: “Uzrunā sabiedrību tā, it kā tie būtu mazi bērni”.Šo stratēģiju plaši izmanto reklāmas un PR bizness. Manipulatori savos sižetos sabiedrību uzrunā tādā pat intonācijā un lietojot tādus pašus argumentus, kādus lietotu, uzrunājot mazu bērnu vai garīgi atpalikušu personu. Uzsverot cilvēku vājības un bezpalīdzību, un tūlīt piedāvājot vienkāršu risinājumu. Jo vairāk sabiedrība jāpiemuļķo, jo bērnišķīgāki argumenti jālieto. Šāda suģestijas metode iedarbojas tā: personas, kuras tiek uzrunātas ar bērnišķīgiem argumentiem, tiecas šo bērna lomu pieņemt un atbilstoši reaģēt”.

Iedarbīgi mēdz būt saukļi  – kas izsaka kāda pasākuma vai organizācijas mērķus un būtību ļoti vienkārši, īsi. Tos pielieto ne tikai reklāmā, bet arīsaistība ar politiku – mītiņos, sanāksmēs u.tml. Saukļi cieši saistīti ar tādu tēmu kā atkārtošana.

Vienkāršošana saistīta arī ar tēmām: informācijas vienpusība, straw man, izraušanu no konteksta.

Advertisements

2 responses to this post.

  1. […] Montāža Vienkāršošana […]

    Reply

  2. […] šajā lapā aprakstīto smadzeņu skalošanas paņēmienu. Visplašāk, sķiet, tiek pielietota Vienkāršošana – uz to ielieku saiti, spiediet uz to un mēģiniet saskatīt sevi pūlī…Tik aktuāli […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: